Bloki tematyczne

Nowoczesny biznes: instytucje i relacje

Efektywny przepływ informacji, gromadzenie i przetwarzanie danych, nowe ekosystemy relacji – to dzisiaj kluczowe obszary budowania biznesu i państwa. Jak powinno działać modelowe E-państwo? Czy nowe zasady kontaktu mogą pomóc w budowaniu zaufania pomiędzy przedsiębiorcami i administracją? Czym jest dziś Public Affairs i czy może być traktowane jako element dobra wspólnego? Zapraszamy do dyskusji. Zachęcamy do budowania relacji.   

Nowoczesny biznes: instytucje i relacje
Nowoczesny biznes: instytucje i relacje