Wybory na świecie w 2019 roku – wizja stabilizacji czy dynamicznych zmian? Wyzwania dla polskiej dyplomacji na lata 2019-2023

Wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory krajowe w wielu państwach Europy, rozpędzająca się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych – napięcia i przegrupowania polityczne budują nową konfigurację relacji i konfliktów. Jej właściwe odczytanie może być kluczem do odkrycia nowego – innego niż do tej pory – globalnego paradygmatu rozwoju gospodarczego.

Panel stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie: czy nadchodzące lata to czas zwrócenia się w stronę Brukseli, czy może zupełnie odwrotnie - czas ugruntowywania się w Europie środkowo-wschodniej porządku euroatlantyckiego?

Zacieśniająca się współpraca gospodarcza w ramach grupy Trójmorza może być przyczynkiem do zaostrzenia się wielu konfliktów pomiędzy jej członkami a europejskimi hegemonami oraz Rosją. Jak w takiej sytuacji odnajdą się dyplomacje poszczególnych państw?

Jak globalne konflikty oraz problemy wewnętrzne poszczególnych państw mogą wpłynąć na światowy ład społeczny?
Czy do głosu zaczną dochodzić coraz to skrajniejsze partie, polaryzując jeszcze bardziej społeczeństwo?
Czy nowo wybrane struktury Unii Europejskiej zdecydują się pod presją społeczną na reformę, czy może konflikty na linii Bruksela – państwa członkowskie zostaną wygaszone?
Jak Polska, a w szczególności polska dyplomacja, odnajdzie się w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości politycznej?


7 Października 2019, godz. 17:30, Sala B
Powrót do bloków tematycznych