Bloki tematyczne

Nowe wyzwania

Rok 2019 będzie czasem podsumowań wielu ważnych dla Polski wydarzeń. 30-lecie obalenia muru berlińskiego, 20-lecie wstąpienia Polski do NATO, 15-lecie członkostwa Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w UE.
Jednocześnie obecny rok upłynie pod znakiem święta demokracji na świecie, które odpowie na pytanie o przyszłość światowego porządku oraz modelu rozwoju gospodarczego. Oprócz dwóch największych elekcji w Indiach (1,4 mld obywateli) oraz UE (0,5 mld obywateli), nowych liderów, reprezentujących łącznie 3,3 mld obywateli, wybiorą 62 kraje świata.

Nowe wyzwania
Nowe wyzwania