Bloki tematyczne

Międzypokoleniowa solidarność społeczna

Polityka gospodarcza realizująca cele społeczne gwarantuje stabilność rozwoju. Polska to obecnie szósta gospodarka Unii Europejskiej, która łączy pogłębiający się solidaryzm polityki społecznej państwa z większą konkurencyjnością gospodarki. Tematyka efektywności transferów społecznych oraz wyzwań stojących przed demografią, systemem ubezpieczeń społecznych oraz rynkiem pracy od lat budzi kontrowersje wśród ekonomistów i komentatorów.

Międzypokoleniowa solidarność społeczna
Międzypokoleniowa solidarność społeczna