Własne źródła energii w optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw

Coraz wyższe koszty energii, słaba jakość sieci, dążenie do stosowania proekologicznych rozwiązań czy konieczna optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstw dla zachowania konkurencyjności – to główne powody, dla których coraz więcej firm inwestuje we własne, zwłaszcza odnawialne i gazowe źródła energii. Istotną rolę w transformacji energetyki w kierunki rozproszonej odegrają systemy zarządzania popytem, magazyny energii oraz minisieci dystrybucyjne między wytwórcami a lokalnymi odbiorcami, którzy tworzyć będą klastry i spółdzielnie energetyczne. W sektorze przetwórstwa i rolnictwa niewykorzystanym źródłem pozyskiwania energii są biogazownie rolnicze – ale czy mają szansę rozwinąć się na potrzeby energetyczne przetwórców w obecnych warunkach prawnych i rynkowych? Dla krajowej gospodarki inwestycje w tej dziedzinie to ogromna szansa i możliwość na budowę przewag technologicznych, innowacje w przemyśle i ograniczenie zależności od importu surowców energetycznych, a zwłaszcza poprawę jakości środowiska. Rosnące ceny energii mogą tylko stymulować decyzje inwestycyjne we własne źródła. Być może już dziś przedsiębiorcy przemysłowi i biznesowi mogą wziąć sprawy energetyczne w swoje ręce.


8 Października 2019, godz. 15:40, Sala A
Powrót do bloków tematycznych