Miks energetyczny Polski w 2040. Jak finansować transformację energetyczną?

Nasz kraj stoi u progu daleko idących zmian w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Kolejne pakiety klimatyczno-energetyczne Unii Europejskiej wyznaczają cele redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej i wzrostu udziału źródeł odnawialnych. Co Polska planuje zrobić, by wpisać się w te trendy? Jaką drogą powinna podążać? Skąd wziąć na to środki i jak je wydać by zyskał na tym maksymalnie krajowy przemysł?
Kluczowe zagadnienia:
Podsumowanie i analiza krajowych planów klimatyczno-energetycznych (PEP i KPEiK);
Polska Energetyka w 2040 roku. Szanse i wyzwani;
Wpływ PEP 2040 na system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) Konkurencyjność polskiego przemysłu a PEP 2040
Pozyskanie środków na transformację energetyczną –możliwości, potencjał oraz kierunki działań redukcyjnych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS)


7 Października 2019, godz. 14:50, Sala A
Powrót do bloków tematycznych