Bloki tematyczne

Klimat, Energia, Racja Stanu

Globalizacja sprawia, że odpowiedzi na światowe wyzwania muszą być udzielane natychmiast. Transkontynentalne trendy i nowe, ponadnarodowe regulacje w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju to szansa dla Polski. Kreowana przez ustawodawcę i administrację przestrzeń do rozwoju ekotechnologii zapełnia się już polskimi rozwiązaniami w obszarze alternatywnych źródeł wytwarzania i magazynowania energii, elektromobilności, tzw. reuse, recycle, reduce. Są to sektory, które tworzą nisze o ogromnym potencjale oraz wysokiej stopie zwrotu dla polskich przedsiębiorstw. Rozwój tej branży, poza sukcesem biznesowym,

Klimat, Energia, Racja Stanu
Klimat, Energia, Racja Stanu