Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji

Branża motoryzacyjna jest jednym z filarów polskiej gospodarki. Największy w tym udział ma segment produkcji części i podzespołów, który tworzą też firmy z krajowym kapitałem.
Przemysł motoryzacyjny stoi dziś przed różnymi wyzwaniami, jak np. rosnące koszty pracy, presja czasu, nieustające dążenie do podwyższania jakości i obniżania kosztów, czy customizacja. Odpowiedzią na nie jest Przemysł 4.0, który stwarza wszystkim graczom na globalnym rynku nowe szanse i potencjał dalszego rozwoju.
Kluczową sprawą pozostaje jednak sposób przygotowania się polskich firm do czwartej rewolucji przemysłowej. Jakie bariery stoją na ich drodze do rozwijania kompetencji, do podnoszenia poziomu i jakości produkcji, do inwestowania w najnowocześniejsze technologie? Czy są nimi duże rozproszenie firm i brak silnych polskich marek? Jak sobie z tym radzić? Jak zwiększyć zyskowność polskich firm? Jaka jest rola organizacji branżowych w kreowaniu współpracy technologicznej i rynkowej?
W czasie panelu zostanie ogłoszona nowa, ważna dla branży inicjatywa kilku firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Motoryzacyjnej, polegająca na utworzeniu silnej polskiej marki części zamiennych, która ma dużą szansę znacznie pomóc w rozwoju polskim producentom na globalnym rynku.

 • Jak wygląda Przemysł 4.0 z punktu widzenia polskich firm MSP z branży motoryzacyjnej i jak one rozumieją to pojęcie?
 • Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu rozwiązań z obszaru „Przemysłu 4.0”? Obawy, bariery, koszty, zalety.
 • Jaka jest rola organizacji branżowych takich jak PGM w rozwijaniu firm w obszarze „Przemysłu 4.0”?
 • Jak wykorzystać współpracę dla zwiększenia zyskowności polskich firm z branży motoryzacyjnej?

7 Października 2019, godz. 16:10, Sala Plenarna
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?