Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców

Według badań przeprowadzonych przez firmę Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 88 proc. przedsiębiorców w Polsce uznaje zawiłe i niejasne przepisy jako skuteczną blokadę rozwoju. Przedsiębiorstwa negatywnie oceniają działalność sądów gospodarczych, prawa podatkowego oraz procedur w zakresie kontroli działalności gospodarczej. Jednak jednym z większych hamulców rozwojowych są skomplikowane, niejasne i rozwlekłe procedury inwestycyjne. To one wraz z wymogiem przedkładania tych samych informacji i dokumentów wielu urzędom, narażają przedsiębiorców na dodatkowe koszty i możliwe straty. W branży handlowej proces powstawania nowych sklepów trwa około dwóch lat, z czego tylko 6-7 miesięcy to okres budowy. W sektorach mogących oddziaływać na środowisko czas ten jest jeszcze dłuższy. Z raportu EY wynika, że uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na budowę obiektów inwentarskich zajmuje od 2 do 4 lat, ich koszt sięga 90 tys. zł a tylko 10% wniosków inwestycyjnych rozpatrywanych jest pozytywnie. Pozostałe kończą się fiaskiem. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że większość gmin w Polsce nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co rodzi wiele problemów. Wprawdzie w ostatnich latach wiele kwestii związanych z inwestycjami zostało usprawnionych, natomiast ciągle jeszcze, zwłaszcza na szczeblu samorządowym konieczne są kolejne zmian.
Tezy:
W Polsce procedury związane z inwestycjami przemysłowymi są długie, niejednoznaczne i pozwala na różne interpretacje.
Realizacje inwestycji blokuje także brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.
Procedowany od kilku lat kodeks urbanistyczno-budowlany powinien poprawić sytuację, o ile zagwarantowane zostaną w nim również racje przedsiębiorców.


7 Października 2019, godz. 14:50, Sala C
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?