Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju

W 2017 roku polscy eksporterzy wypracowali 0,7 mld euro nadwyżki. Ale już w roku kolejnym Polska odnotowała w handlu zagranicznym ujemne saldo w wysokości 1,6 mld euro. Powód? Chociaż eksport z Polski wzrósł o 6,5% do 125,7 mld euro, import rósł szybciej – odpowiednio: 8,7% i 127,3 mld euro.
Ta tendencja nie dotyczy branż, które w ostatnich latach wypracowywały dodatnie saldo w handlu zagranicznym i w dużym stopniu są odpowiedzialne do dobrą kondycję polskiej gospodarki. Na czele stawki jest przemysł elektromaszynowy. Eksport towarów z tej grupy wzrósł o 7,6%, osiągając wartość 88,2 mld euro. Wyroby przemysłu elektromaszynowego w 2018 roku stanowiły 39,9% polskiego wywozu ogółem i 37,7% przywozu.
Swoją pozycję konsekwentnie umacnia sektor rolno-spożywczy, który osiągnął rekordową wartość 29,3 mld EUR, co stanowiło 13,3% polskiej sprzedaży zagranicznej w roku 2018. Nadwyżka w handlu zagranicznym polską żywnością wzrosła w 2018 roku o 12,1% i wyniosła aż 9,6 mld EUR. Warto zauważyć, że od czasu akcesji Polski do UE wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła około sześciokrotnie.
Korzystny wpływ na saldo polskiego handlu zagranicznego miał także dynamiczny wzrost eksportu usług i materiałów budowlanych. Wartość produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez polskie firmy na rynkach zagranicznych osiągnęła poziom 6,5 mld zł. Eksport stolarki budowlanej – drzwi i okien – wzrósł w 2018 roku o ponad 4%.
Co było źródłem eksportowego sukcesu polskich producentów żywności? Czy szanse na podobny spektakularny rozwój mają inne kluczowe dla polskiej gospodarki branże? Jakie są czynniki wzrostu w poszczególnych branżach i jaki pomysł na ich wykorzystanie mają wiodące firmy?

Podczas wydarzenia odbędzie się podpisanie umowy przedwstępnej między Cedrob Porty Sp. z o.o. a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. na budowę mroźni wysokiego składowania. W wydarzeniu weźmie udział Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


7 Października 2019, godz. 13:15, Sala B
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?