CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?

Panel będzie poświęcony ekonomicznym aspektom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i korzyściom płynącym z powstania portu, m.in. jego wpływowi na wzrost polskiego PKB i powstawanie nowych miejsc pracy. Moderator będzie dopytywał o wyzwania i potencjalne trudności związane z budową i funkcjonowaniem CPK, a uczestnicy panelu znajdą na nie rozwiązania.
W panelu nie jest wykluczony udział gościa zagranicznego reprezentującego duży port lotniczy (rozmawiamy z Changi i Heathrow - do potwierdzenia), który w formie case study zaprezentuje etapy realizacji inwestycji, napotkane w jej trakcie przeszkody, ale także szanse i korzyści płynące z budowy lotniska przesiadkowego.
Tezy:
- Wpływ CPK na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsca pracy
- Wyzwania dla branży lotniczej w związku z budową największego port lotniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
- Możliwość komercyjnego wykorzystania Airport City i terenów wokół nowego lotniska centralnego dla Polski
- Dobre praktyki przy planowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym przykłady inwestycji zagranicznych.


8 Października 2019, godz. 11:20, Sala B
Powrót do bloków tematycznych

Panele dyskusyjne

 1. Współpraca w ramach Projektu Trójmorza – rola Polski: lider i partner
 2. Ceniona polska żywność – szansa dla polskiej wsi
 3. Mapa rozwoju 2.0. Co Zadecyduje o wzroście polskiej gospodarki w najbliższych latach?
 4. Petrochemia ma przyszłość
 5. Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji
 6. Niewykorzystany potencjał inwestycyjny. Jak sprawić, aby procedury administracyjne wspierały przedsiębiorców
 7. Potencjał kolei – więcej niż pociągi i dworce
 8. Krajowy operator logistyczny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 9. Nowa miejska mobilność
 10. CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?
 11. Polska – Ameryka idealne partnerstwo w biznesie
 12. Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna
 13. W poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji
 14. Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową Państwa
 15. Pomysł i pieniądze – dostępne już dziś rozwiązania dla polskiego biznesu poszukującego innowacji
 16. Najlepsza inwestycja to inwestycja w zdrowie. Nowoczesne technologie i społeczna odpowiedzialność biznesu
 17. Branża gamingowa w Polsce - znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju
 18. Jak wielkie inwestycje infrastrukturalne zmieniają oblicze polskiej gospodarki?
 19. Chmura Krajowa - następny rozdział. Cyfrowe technologie dla polskich firm
 20. Jak sukces polskiej siatkówki powtórzyć w innych dyscyplinach sportowych?
 21. Oferta Grupy PFR akceleratorem rozwoju przedsiębiorstw
 22. Cyfryzacja państwa - rola narodowych operatorów
 23. Polskie inwestycje zagraniczne - jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji
 24. Dodatnie saldo handlu zagranicznego - istotny czynnik rozwoju
 25. Wyżywić 10 mld ludzi. Czy Polska może stać się globalnym dostawcą żywności w 2050 roku?