Bloki tematyczne

Fora tematyczne

Polska gospodarka jest na ścieżce wysokiego wzrostu, rośnie konkurencyjność naszego kraju w Europie i na świecie, ale musimy podejmować szereg działań, aby przyspieszyć tempo zmniejszania dystansu między naszym krajem a najbardziej rozwiniętymi państwami. Kluczem do tego może być wspieranie nowych dziedzin gospodarki, takich jak handel elektroniczny, elektromobilność, ale i dbanie o rozwój tradycyjnych sektorów, wśród których można wymienić budownictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. Rozwój gospodarczy ma też sprzyjać poprawie sytuacji finansów publicznych, jak i rozwiązywaniu poważnych wyzwań w polityce społecznej, do których w pierwszej kolejności należy choćby deficyt kadr medycznych.

Fora tematyczne
Fora tematyczne