Port Gdańsk należy do grona trzech największych portów na Bałtyku oraz do pierwszej „20” portów europejskich. 

Bliskość autostrady A1 gwarantuje sprawną dystrybucję towarów – dowóz ładunków z dowolnego nabrzeża do sieci dróg zajmuje zaledwie parę minut. Na portowym terenach o pow. ok. 700 ha, działalność prowadzi ponad setka firm. Średnie przeładunki to ok. 50 mln ton. rocznie. Oprócz Europy, stałymi kierunkami obrotu towarów są USA, Ameryka Środkowa, Południowa, Azja. Port funkcjonuje na dwóch obszarach – Port Wewnętrzny wzdłuż Martwej Wisły i Zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do morza. 

Więcej informacji na stronie www