PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarządca narodowej sieci linii kolejowych

Narodowa sieć linii kolejowych stanowi ważny element systemu transportowego w Polsce i w Europie, a zadaniem jej zarządcy jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług przewoźnikom kolejowym, dbając o zadowolenie pasażerów oraz nadawców i odbiorców towarów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tworzą najlepsze warunki do obsługi transportowej kraju poprzez m.in. realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych  – Krajowego Programu Kolejowego, obejmującego ponad 230 projektów inwestycyjnych o wartości prawie 76 mld złotych.

Krajowy Program Kolejowy to znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. W ramach prowadzonych prac inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2020 roku zmodernizowały blisko 1000 km torów kolejowych, ponad 300 przejazdów kolejowo-drogowych i ponad 900 km sieci trakcyjnej. Wymienionych zostało ponad 1000 rozjazdów. Ponadto przebudowanych zostało blisko 170 peronów, a także ponad 760 obiektów inżynieryjnych, w tym ponad 130 mostów i 68 wiaduktów. Realizacja inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego to korzyści dla podróżnych i przewoźników towarowych, dzięki m.in. skróceniu czasu podróży. Ponadto w ramach prowadzonych działań Spółka dąży do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, poprawy komfortu podróży dzięki m.in. modernizacji stacji i przystanków, a także zapewnienia lepszego dostępu do kolei dzięki budowie nowych przystanków.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zadań inwestycyjnych oprócz prowadzonych prac modernizacyjnych budują nowe linie kolejowe. Działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawiają, że rośnie rola kolei i jej znaczenie jako ekologicznego, bezpiecznego i zrównoważonego środka transportu.

Więcej informacji na stronie www