PGNiG TERMIKA, należy do Grupy Kapitałowej PGNiG i jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Głównym odbiorcą naszych produktów jest aglomeracja warszawska – dla której pracuje pięć zakładów – Elektrociepłownia Siekierki (największa w Unii Europejskiej), Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Kawęczyn, Ciepłownia Wola i Elektrociepłownia Pruszków. Zakłady te produkują rocznie około 3,2 TWh energii elektrycznej oraz 10,4 TWh ciepła, czyli 11% całego ciepła wytwarzanego w Polsce.


Bierzemy czynny udział w transformacji ciepłownictwa, będąc liderem zmian. Dostosowujemy nasze zakłady do wprowadzanych w Unii Europejskiej norm środowiskowych, np. konkluzji BAT. W drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest oddychanie czystym, wolnym od zanieczyszczeń powietrzem, kładziemy nacisk na budowę nowoczesnych instalacji chroniących środowisko i zmieniamy miks paliwowy w stronę paliw niskoemisyjnych. Stąd obecne inwestycje, takie jak np. zabudowa kotłów gazowo – parowych (CCGT) i kotłów gazowych w miejsce kotłów węglowych, budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, czy konwersja paliwa w Elektrociepłowni Pruszków z paliwa węglowego na paliwo gazowo-olejowe. Do roku 2030 chcemy zastąpić znaczną część węgla paliwem gazowym i odnawialnymi źródłami energii. W efekcie aż 63,5% strumienia paliw w naszych zakładach będzie stanowiło paliwo gazowe.


Motto TERMIKI – „Nasza energia rozwija miasta” odzwierciedla inwestycje firmy w kogeneracyjne źródła ciepła i prądu dla średnich miast.


Jesteśmy obecni w Stalowej Woli, gdzie dzięki tamtejszej elektrociepłowni wspólnie z Tauronem możemy zapewnić moc energetyczną 450MW dla 1,2 miliona gospodarstw domowych oraz ciepło mieszkańcom Stalowej Woli i Niska. Na Podkarpaciu w Przemyślu oraz na Lubelszczyźnie – w Chełmie, przy naszej współpracy z samorządami, powstaną nowoczesne i bezpieczne dla mieszkańców elektrociepłownie – zapewniające wieloletnie bezpieczeństwo energetyczne tym miastom. Dzielimy się dobrą energią.

Więcej informacji na stronie www