Grupa PGE jest największym krajowym przedsiębiorstwem
sektora elektroenergetycznego i liderem transformacji w Polsce.

W październiku ub.r. Grupa PGE zaprezentowała nową Strategię do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Tym samym przedstawiła plan transformacji zmierzający w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Długoterminowym celem strategicznym PGE jest neutralność klimatyczna Grupy do 2050 roku i 100 proc. energii dla klientów PGE ze źródeł odnawialnych. Obniżenie emisyjności wytwarzania nastąpi poprzez zmianę technologii, rozbudowę portfela OZE, umożliwienie udziału w transformacji klientom PGE i zaangażowanie w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. 


Już w ciągu najbliższej dekady, Grupa PGE będzie zupełnie innym przedsiębiorstwem z 50 proc. udziałem energetyki odnawialnej w portfelu. Flagowym projektem Grupy będzie budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 roku, razem z duńską firmą Ørsted, PGE wybuduje morskie farmy wiatrowe o mocy 2,5 GW. Po 2030 roku PGE zrealizuje dodatkowy projekt morski o mocy 1 GW. Grupa PGE będzie intensywnie rozwijać kierunek wiatrowy także lądzie. 


Do 2030 roku Grupa PGE rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Obecnie PGE dysponuje 17 lądowymi elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy zainstalowanej blisko 700 MW. Zgodnie z założeniami strategii do 2030 Grupa PGE będzie posiadać także 3 GW w fotowoltaice. Ponadto, PGE dysponuje ambitnym planem zmiany paliwa węglowego na gazowe w elektrociepłowniach o mocy blisko 1000 MWe. Inwestuje także w program budowy magazynów energii, zapewniających elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i pozwalających na większe wykorzystanie mocy źródeł odnawialnych. Plan Grupy PGE w tym obszarze to 800 MW nowych magazynów energii w Polsce w 2030 roku, które zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych źródeł OZE. 

Więcej informacji na stronie www