Partner Strategiczny

PKN ORLEN

Jesteśmy największą w Europie Środkowej grupą paliwowo-energetyczną, która pod względem przychodów jest wśród 150 największych firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów.
Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Dlaczego dekarbonizacja ciepłownictwa jest tak dużym wyzwaniem? 

Znaczącą rolę w realizacji zapotrzebowania na ciepło w Polsce, większą niż w większości innych krajów europejskich, odgrywa ciepłownictwo systemowe. Polskie systemy ciepłownicze posiadają największą liczbę przyłączonych gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Pod względem wolumenu dostarczonego ciepła do odbiorców, Polska jest trzecim w Europie i drugim w Unii Europejskiej, za Republiką Federalną Niemiec, rynkiem ciepła systemowego. […]

Czytaj więcej...
WWW PARTNERA