Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją państwową.

Wspieramy małe i średnie firmy. Realizujemy projekty, które są finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych funduszy międzynarodowych. Dbamy o to, aby pieniądze trafiały do przedsiębiorców, którzy zrobią z nich najlepszy użytek. 


Pomagamy firmom na różnych etapach rozwoju. Na wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy którzy dopiero zakładają firmę – jak i ci, którzy myślą o zwiększeniu skali swojego biznesu. Pomagamy także firmom w rozszerzaniu działalności zagranicą – oraz tym, którzy chcą przekazać firmę w nowe ręce. 


PARP to nie tylko finansowe wspieranie firm. Organizujemy również bezpłatne szkolenia oraz publikujemy edukacyjne raporty dotyczące gospodarki i prowadzenia działalności. Dzięki temu pomagamy przedsiębiorcom oraz ich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy potrzebnej w biznesie. 

Więcej informacji na stronie www