Zbigniew Tracichleb

Prezes Zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o.

Związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, a następnie Grupą PKP od 1978 r. Przez ponad 40 lat przeszedł wszystkie szczeble kariery od maszynisty do Prezesa Zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej w Zamościu. Stanowisko to piastował od 2006 do 2013 r. i kolejno od 2016 r. Zajmował także stanowisko Dyrektora „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w Lubelskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów podyplomowych Menedżer Jakości w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.