Yuliia Svyrydenko

Pierwsza Wicepremier Ukrainy - Minister Gospodarki Ukrainy

Ukończyła z wyróżnieniem Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie i uzyskała tytuł magistra w zakresie "Zarządzania Antymonopolowego".

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 2008 r. w sektorze prywatnym. Od 2015 roku pracuje na wysokich stanowiskach w Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej: kierowała Departamentem Rozwoju Gospodarczego, pełniła funkcję Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, a od lipca do grudnia 2018 roku była Przewodniczącą Obwodowej Administracji Państwowej.

We wrześniu 2019 roku została mianowana wiceministrem, a od lipca 2020 roku - pierwszym wiceministrem rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy.

Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy z 22 grudnia 2020 roku została mianowana Zastępcą Szefa Gabinetu Prezydenta Ukrainy.

4 listopada 2021 r. została mianowana Pierwszą Wicepremier Ukrainy - Ministrem Gospodarki Ukrainy.

Otrzymała Odznakę Honorową Gabinetu Ministrów Ukrainy.