Wojciech Lewandowski

Adiunkt
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski oraz 2023 Fulbright Visiting Scholar w Department of Slavic and East European Languages and Cultures, The Ohio State University. Jego badania poświęcone są politycznym dyskursom i ich reprezentacjom, jak i przedstawieniom zjawisk społecznych i politycznych w kulturze popularnej.
Polityka jest omawiana przez pryzmat znaczeń i interpretacji nadawanych jej przez odbiorców. Autor, między innymi, książki "Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii. Idee polityczne w powieści graficznej ‘V jak Vendetta’ Alana Moore’a i Davida Lloyda" (2019) oraz artykułu "Capitalism, Freedom, Future: Picture of Polish Transformation in the Graphic Novel ‘Osiedle Swoboda’" (in "Identity and History in Non-Anglophone Comics", 2023).