Wojciech Hann

Założyciel, CEO
WH & Associates

Bankowiec, bankier inwestycyjny, doradca finansowy, absolwent fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz MBA (finanse) na University of Rochester (USA), ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad 60 transakcjach, przede wszystkim w energetyce, ale także w sektorze bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W latach 2020-2022 był prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2016-2019 członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorujący Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był też dyrektorem zarządzającym w Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację transakcji M&A w Europie Środkowej, w sektorze energetycznym i surowcowym. W latach 1998-2007 w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie / Wiedniu i Londynie, gdzie pełnił funkcję współzarządzającego dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie. Od 2021 przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego.