Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl, urodził się w Mielcu, na Podkarpaciu, jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie studiował na Wydziale Mechanicznym.

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992-1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.

W latach 1998-2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu i wicemarszałkiem. W 2005 roku został wybrany na senatora RP. Mandat pełnił aż do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie RP był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego, którą pełni do dzisiaj. Od 2016 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów Unii Europejskiej – organu doradczego UE, będącego zgromadzeniem przedstawicieli samorządów z krajów członkowskich. W ramach Komitetu pracuje w dwóch komisjach: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). W ramach Komitetu jest przewodniczącym Międzyregionalnej Grupy Karpaty oraz członkiem Grupy ds. Partnerstwa Wschodniego. Od lutego 2020 roku do lipca 2022 roku pełnił funkcję przewodniczącego grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów.

W 2021 roku został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do Rady ds. Samorządu Terytorialnego działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Władysław Ortyl jest także wiceprezesem Związku Województw RP.