Viktor Liashko

Minister Zdrowia Ukrainy

Minister Zdrowia Ukrainy

Urodził się 24 kwietnia 1980 r. we wsi Osowa, rejon dubowicki, obwód rówieński.

W 2003 r. ukończył Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Bogomołotowa, jest dyplomowanym lekarzem.

W 2005 r. ukończył Narodową Akademię Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy (Wydział Administracji Publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia, zewnętrzna forma kształcenia). Uzyskał tytuł magistra administracji publicznej w dziedzinie ochrony zdrowia.

Kształcenie podyplomowe:

2017 - kurs WHO Barcelona dotyczący wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w celu poprawy kontroli i leczenia gruźlicy.

2016 - uczestnik kursu doskonalenia tematycznego "Współczesne aspekty zdrowia publicznego", organizowanego przez Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Bogomołotowa we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim (San Francisco)

2014 - otrzymał certyfikat audytora wewnętrznego: Certyfikat 22000 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, uznany przez GFSI (na podstawie norm ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 i ISO 19011:2011).

Ukończone z sukcesem studia w Szkole Letniej "Zarządzanie w przekształconym systemie opieki zdrowotnej" (18-22 czerwca 2014 r.) oraz w dwóch Szkołach Zimowych "Zdrowie publiczne na Ukrainie" (18-23 stycznia 2016 r. i 30 stycznia 2017 r.), uzyskane certyfikaty podpisane przez Ministra Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe:

2003-2010 - pracował w Państwowej Służbie Sanitarno-Epidemiologicznej w obwodzie kijowskim. W latach 2010-2013 przeszedł ścieżkę kariery od Głównego Specjalisty Ministerstwa Zdrowia Ukrainy do dyrektora departamentu Państwowej Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy.

Od 2013 do lutego 2014 - kierował instytucją państwową "Kijowskie Regionalne Centrum Laboratoryjne Państwowej Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy".

Od 2014 do lutego 2018 - kierował organizacją pozarządową "Kontrola zakażeń na Ukrainie". W tym czasie NGO realizowała projekt grantowy "Opracowanie i wdrożenie optymalnego modelu leczenia ambulatoryjnego chorych na gruźlicę i ich wsparcia społecznego jako skutecznego sposobu na poprawę wyników leczenia gruźlicy na Ukrainie."

Od 2015 do lutego 2018 - konsultant ds. zdrowia publicznego w ramach projektu USAID HIV Services Reform in Action.

Od lutego 2018 roku do lipca 2019 roku - pracował jako pierwszy zastępca dyrektora Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

11 marca 2020 r. - mianowany Głównym Państwowym Lekarzem Sanitarnym Ukrainy.

20 maja 2021 r. - powołany na stanowisko Ministra Zdrowia Ukrainy.