Valeriy Korol

Wiceprezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Valeriy Korol urodził się 5 maja 1955 roku w Kijowie.

Jest absolwentem geografii ekonomicznej Uniwersytetu Narodowego im. Szewczenki w Kijowie oraz Uniwersytetu Państwowego w Charkowie, gdzie studiował na wydziale racjonalnego wykorzystania zasobów. Ukończył szkołę podyplomową w Instytucie Badań Społecznych Akademii Nauk Ukrainy.

Valeriy Korol pracuje w strukturach ukraińskiej izby od 1990 roku, koncentrując się na rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych. Odbył kursy i staże w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA i innych krajach. Były przedstawiciel ukraińskiej izby gospodarczej w Korei, jest ekspertem do spraw zagranicznej działalności gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.