Prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski

Ekspert - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Autor wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą zarówno w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej, jak też usprawniania wszelkich działań mających wpływ na sukces osób na rynku pracy oraz rozwój pracodawców, którzy ten sukces mogą zapewnić. Kierownik zakładu zarządzania kapitałem ludzkim.