Tomasz Nowacki

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w MKiŚ

Dr nauk prawnych, radca prawny. Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w MKiŚ,
Członek Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.