Stella Kyriakides

Europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Jako europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides kieruje pracami Komisji dotyczącymi reakcji w zakresie zdrowia publicznego na zakażenie wirusem COVID-19.

Komisarz Kyriakides jest odpowiedzialna za szereg inicjatyw w dziedzinie zdrowia, których celem jest stworzenie silnej Europejskiej Unii Zdrowia. Należą do nich: europejski plan walki z rakiem, wdrożenie strategii farmaceutycznej UE, wniosek dotyczący europejskiego obszaru danych na temat zdrowia oraz uruchomienie programu EU4Health. Jest zdecydowaną orędowniczką zdrowia psychicznego.

Komisarz Kyriakides jest również odpowiedzialna za strategię "Od pola do stołu" na rzecz zrównoważonej żywności, obejmującą wszystkie etapy przekształcania łańcucha żywnościowego, od produkcji do konsumpcji. Do jej obowiązków należy dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo żywności i zdrowie zwierząt, a także kierowanie pracami mającymi na celu ochronę zdrowia roślin i zmniejszenie zależności od pestycydów.

Od lutego 2022 r. komisarz Kyriakides przewodzi działaniom UE mającym na celu wspieranie Ukrainy i jej mieszkańców w dziedzinie zdrowia, w tym poprzez wspieranie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego ukraińskich uchodźców przybywających do państw członkowskich.

W latach 2006-2019 została wybrana do parlamentu cypryjskiego z ramienia partii Demokratyczny Rajd, której była wiceprzewodniczącą przez dziesięć lat.

W 2011 r. została mianowana przewodniczącą cypryjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

W 2017 r. została wybrana na przewodniczącą PACE, jako czwarta kobieta na tym stanowisku w historii zgromadzenia.

Jest aktywną działaczką na rzecz praw pacjentów oraz praw chorych na raka, założycielką pierwszej cypryjskiej organizacji zajmującej się rakiem piersi Europa Donna Cyprus, której była przewodniczącą przez ponad 15 lat. Została wybrana na przewodniczącą Europejskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Piersi Europa Donna i zasiadała w licznych europejskich radach naukowych i radach ds. praw pacjentów.

Jest laureatką licznych nagród za swoją działalność społeczną na Cyprze i na świecie.