Sławomir Kopeć

Ekspert

Sławomir Kopeć – od 2013 r. związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie pełni funkcję kierownika Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką. Wcześniej m.in. wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności (w latach 2000–2001), dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (2004–2008), prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego (2008–2011), prezes zarządu spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa (2011–2013). W latach 1990–2006 działacz samorządowy (m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie). W latach 2006–2008 członek Rady Informatyzacji przy MSWiA. W latach 2006–2011 szef Zespołu Sterującego Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych. Wiceprzewodniczący Rady Konsorcjum MENAG realizującego projekt KlastER. Sekretarz Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej. Redaktor naczelny czasopisma „Energetyka Rozproszona”.