Rufin Zamfir

Global Focus, Rumunia

Rufin koordynuje działalność badawczą GlobalFocus Center na Bałkanach, uczestnicząc w wydarzeniach tematycznych i organizując je, a także opracowując materiały analityczne. Koordynuje również nowszy program dotyczący bezpieczeństwa i zagrożeń asymetrycznych (radykalizacja, terroryzm, wojna hybrydowa, cyberwojna). Rufin Zamfir ukończył studia w dziedzinie komunikacji w Narodowej Szkole Studiów Politycznych i Administracyjnych w Rumunii (praca na temat normalizacji dialogu w stosunkach Serbia-Kosowo) oraz studiował studia nad terroryzmem i przemocą polityczną na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji.