Rafał Marek Mucha

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.

Pan Rafał Marek Mucha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Ekonomia. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi, rachunkowości, rynku nieruchomości oraz EMBA, kursy i seminaria w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz prawa, w tym prawa podatkowego. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie Prawa. Posiada certyfikat księgowy.

Od grudnia 2020 członek zarządu ds. finansowych ENEA SA. W latach 2016 - 2020 związany z Grupą Kapitałową PGE. W 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora oddziału i jednocześnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Posiada przeszło pietnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Szlify zawodowe zdobywał również w sektorze bankowym, gdzie zajmował się głównie oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na potrzeby udzielania kredytów, w tym także restrukturyzacją zadłużenia. Prowadził działalność gospodarczą i współpracował zawodowo z kancelarią adwokacką, wykładał również w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.