Rafał Kalisz

Prezes Zarządu FIBRAIN sp. z o.o.

Rafał Kalisz jest Prezesem Zarządu FIBRAIN Sp. z o.o., Prezesem Stali Rzeszów S.A., Wiceprezesem D.A. GLASS. Od początku swojej kariery związany z FIBRAIN (daw. ELMAT). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2019-2020 Rafał Kalisz pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni I kadencji Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie zajmuje się wyznaczaniem wizji rozwoju firmy, bieżącym zarządzaniem całością grupy i nadzorem działów sprzedaży oraz działów strategicznych firmy.
W funkcjonowaniu firm, którymi zarządza, stawia na zrównoważony rozwój w oparciu o etykę biznesową, innowacyjność we wszelkich aspektach działalności, a także na pracę zespołową, zaufanie i współpracę z partnerami.

Jest propagatorem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako Prezes Zarządu Stal Rzeszów S.A jest odpowiedzialny za zarządzanie Klubem Sportowym Stal Rzeszów, w tym w szczególności za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz wdrażanie planów strategii. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu drużyna seniorska oraz Akademia Piłkarska Stali Rzeszów uległy profesjonalizacji i podążają w nakreślonym przez Rafała Kalisza kierunku. Duża społeczność przedsięwzięcia i działania nastawione na pomoc dzieciom sprawiają, że projekty, w które zaangażowany jest Rafał Kalisz, budują dobre wartości społeczne.
Od lat Prezes Kalisz wspierał i dalej wspiera także inne dyscypliny sportu, m.in. boks, siatkówkę, tenis stołowy czy nawet surfing. Nadto, chętnie i często angażuje się w inne inicjatywy i akcje społeczne, szczególnie jeśli chodzi o najmłodszych, m.in. wspiera Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci czy Dom Dziecka na terenie województwa podkarpackiego oraz regularnie bierze udział w aukcjach charytatywnych. Od początku konfliktu na Ukrainie zaangażowany osobiście w pomoc naszym wschodnim sąsiadom poprzez zbiórki pieniędzy, żywności, medykamentów i najpotrzebniejszych artykułów oraz ich transport bezpośrednio na front wojny.