Dr n. med. Piotr Wychowański

Adiunkt WUM, Wychowański Stomatologia

Doktor Nauk Medycznych, Lekarz Stomatolog, Lekarz Medycyny, Inżynier Biomateriałów Specjalista pierwszego i drugiego stopnia Chirurgii Stomatologicznej,

Master of Dental Implants Uniwersytetu Kolonia (Niemcy) i Uniwersytetu Kalifornia Los Angeles (Stany Zjednoczone), Absolwent Uniwersytetu Stomatologicznego Harvarda w Bostonie USA - Harvard School of Dental Medicine, Osteology Research Academy (Doctor of Good Research Practice and Essentials of Resesarch Metodology), Lider Umiejętności z zakresu implantoprotetyki, wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt Akademii Medycznej a następnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tutor i współorganizator masterskiego programu implantologicznego Kliniki Świętego Serca w Rzymie (Włochy), akredytowany badacz uprawniony do projektowania i przeprowadzania badań naukowych na zwierzętach POLLASA, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej OSIS, Członek American Academy of Periodontology i European Organization for Osseointegration.

Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie podniesienia poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych z Listy Filadelfijskiej o najwyższym wskaźniku oddziaływania (International Journal of Environmental Research and Public Health – IF=3,39 oraz Applied Sciences – IF= 2,679). Recenzent licznych (ponad 12 czasopism) z Listy Filadelfijskiej. Autor 6 patentów krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i inżynierii materiałowej. Autor licznych publikacji naukowych o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ponad 78. Autor trzech nowatorskich metod operacyjnych i międzynarodowej klasyfikacji diagnostycznej dotyczących implantologii natychmiastowej. Autor sześciu patentów krajowych i międzynarodowych z zakresy implantologii stomatologicznej inżynierii tkankowej i biotechnologii. W rankingu naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2018-2021 najlepiej publikujący stomatolog.

Laureat nagród naukowych, dydaktycznych i specjalnych Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje naukowo z Politechniką Warszawską, Państwową Akademią Nauk, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Harvard School of Dental Medicine, Uniwersytetem Arizona (USA), Uniwersytetem Ohio State (USA), Uniwersytetem Youngstown State (USA), Uniwersyterem w Mediolanie (Włochy), Uniwersytetem w Lund (Szwecja) i Uniwersytetem Shizouoka (Japonia)

Prowadzi od 1993r własną wysoko specjalistyczną klinikę stomatologiczną, w której świadczy obok innowacyjnych zabiegów z zakresu implantologii stomatologicznej opiekę z zakresu stomatologii holistycznej. W ramach prowadzonej działalności został: Laureatem Konkursu Teraz Polska, Laureatem Konkursu Super Medicus Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, Laureatem Pereł Innowacji Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członkiem Kapituły Konkursu Super Medicus, Laureatem Znaku Jakości Przedsiębiorców Wiktoria - Osobowość Roku.

W ramach prowadzonej działalności charytatywnie wspiera leczenie pacjentów chorych na Epidermolysis Bullosa, promocję zdrowia wśród dzieci i Pigmejów w Afryce oraz Klub Sportowy juniorski MKS Ciechanów.