Piotr Tarnogórski

Vice-Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana

Społecznik, patriota i organizator wielu wydarzeń historycznych, społecznych i rodzinnych, a także instruktor i ratownik. Działa w licznych organizacjach na rzecz dobra wspólnego, zarówno lokalnie, ogólnopolsko, jak również międzynarodowo. Od dłuższego czasu działa na rzecz Trójmorza, a obecnie koordynuje Three Seas Schuman's Young Generation Forum. Projekt mający kształtować młodzych liderów w krajach Trójmorza w oparciu o wartości Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana. Zawsze pozytywnie nastawiony do życia, prywatnie również miłośnik lasu i przyrody, ostatnio jako jeden z koordynatorów zorganizował akcję #SprzątamyDlaPolski w którą włączyło się ponad 250 tyś. osób z Polski i z zagranicy.