Piotr Stolarczyk

Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao S.A.

Obecnie Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao S.A. Od 2009 roku adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Przez ostatnich kilkanaście lat praca w różnych instytucjach finansowych w Polsce i za granicą. Przed dołączeniem do zespołu Banku Pekao S.A. kierował pracami zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent University of Aarhus w Danii, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi również wykłady w ramach programu współpracy z Coventry University w Wielkiej Brytanii.