ks. Piotr Mazurkiewicz

Ekspert

Profesor nauk o polityce i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Rady Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny czasopisma "Chrześcijaństwo - Świat - Polityka". W latach 2008-2012 sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej