Petr Očko

Wiceminister ds. nowych technologii w Ministerstwie Przemysłu i Handlu - Republika Czeska

Pan Petr Očko (ur. 1976 r.) ukończył zarządzanie informacją i integrację europejską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze oraz studia doktoranckie z zakresu ekonomiki informacji na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1998 r. rozpoczął pracę w małej firmie, którą dziś można by nazwać udanym start-upem technologicznym - Globe Internet. Jako ekspert w dziedzinie europejskiej integracji gospodarczej od 2001 r. pracował w Ministerstwie Finansów nad funduszami strukturalnymi UE, od 2004 r. był doradcą wiceministra finansów ds. rynku finansowego, a w 2006 r. został powołany przez rząd na stanowisko krajowego koordynatora ds. wprowadzenia euro. Od sierpnia 2007 roku pracował w sferze prywatnej jako koordynator projektów unijnych w firmie Telefónica O2. W 2009 r. powrócił do administracji państwowej jako dyrektor generalny ds. budżetu UE i funduszy UE w Ministerstwie Transportu, a od sierpnia 2010 r. pełnił funkcję dyrektora sekcji ds. funduszy UE, badań i rozwoju w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, gdzie odpowiadał za kluczowe programy wspierające badania przemysłowe i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość.

W latach 2012-2013 był również odpowiedzialny za stabilizację i rozwój agencji wspierania biznesu i inwestycji CzechInvest jako jej dyrektor generalny. Od 2015 r. kierował Departamentem Instrumentów Finansowych i Zarządzania Projektami w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i przygotowywał przede wszystkim projekt Narodowego Funduszu Innowacji czy przekształcenie Czesko-Morawskiego Banku Gwarancyjnego i Rozwoju. W marcu 2016 r. został powołany przez rząd na stanowisko prezesa Agencji Technologicznej Republiki Czeskiej i z sukcesem przyczynił się do rozwoju wsparcia dla badań stosowanych w kluczowych dla Republiki Czeskiej obszarach, w tym w przemyśle 4.0 i innych najważniejszych trendach. W lipcu 2018 roku został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Przemysłu i Handlu odpowiedzialnym za nowy dział Digitalizacji i Innowacji i wierzy, że Republika Czeska może należeć do liderów innowacji w wielu dziedzinach