Paweł Cioch

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna

Doktor nauk prawnych, menadżer i radca prawny. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa cywilnego oraz gospodarczego.