Dr hab. Mirosław Pęczak

Kulturoznawca, publicysta tygodnika „Polityka”.

Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m. in. następujące książki: Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013; Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014; Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992. W druku: Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu polskiej muzyki popularnej po 1956 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.