Michał Żuk

p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji PGE Polska Grupa Energetyczna

W strukturach PGE S.A odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich segmentach Grupy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze przemysłowym, zarządzając projektami zarówno inwestycyjnymi, jak i rozwojowymi.