Michał Janasik

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji

Michał Janasik był wcześniej przez niespełna 10 lat zastępcą dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jednego z najbardziej prężnych i rynkowo zorientowanych instytutów badawczych w Polsce. Jego zakres odpowiedzialności obejmował zarządzanie: finansami, księgowością, zamówieniami publicznymi, remontami i utrzymaniem infrastruktury użytkowej i badawczej, zamówieniami publicznymi, komercjalizacją aparatury badawczej będącej wynikiem prowadzonych w IChPW prac badawczo-rozwojowych (w tym programem zachęt komercjalizacyjnych dla pracowników) a także produkcją i rozwojem oraz marketingiem i sprzedażą wytwarzanych w Instytucie aparatów badawczych.
Michał Janasik był członkiem nieformalnej grupy ekspertów przy NCBiR doradzającej przy upraszczaniu i dostosowywaniu metod sprawozdawczych i rozliczeniowych projektów badawczych i inwestycyjnych w sferze R&D w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz później w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do potrzeb beneficjentów. Aktywnie współtworzył polskie struktury KIC Innoenergy – Węzła Wiedzy i Doskonałości finansowanego przez Europejski Instytut Technologiczny (Agencję Komisji Europejskiej) finansującego badania nad innowacyjnymi metodami pozyskiwania i magazynowania energii. W ramach bezpośredniej współpracy na poziomie instytutów badawczych, doradzał w kwestiach rozliczeń oraz sprawozdawczości projektów badawczych oraz inwestycyjnych prowadzonych w instytutach badawczych.
Jako zorientowany prorynkowo ekspert łączący wieloletnie doświadczenie w branży ze świeżością podejścia do prorynkowej organizacji i prowadzenia badań naukowych właściwą dla młodego pokolenia menedżerów polskiego R&D, Michał Janasik doradzał Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu założeń dla Sieci Badawczej: Łukasiewicz.
Wykształcenie wyższe zdobywał na wydziale finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, gdzie w roku 1999 w wieku 23 lat ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu finansów i inwestycji. Jest absolwentem prestiżowego programu biznesowego dla menedżerów nauki realizowanego w Barcelonie przez ESADE Business School – czołową Hiszpańską Szkołę Biznesu. Biegle włada językiem angielskim w zakresie biznesu, zna także język niemiecki i rosyjski.