Michael Haiden

Student studiów magisterskich na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Paris Lodron w Salzburgu.

Student studiów magisterskich na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Paris Lodron w Salzburgu. Dotychczas pracował głównie na uczelni jako pracownik naukowy. Jego pasją jest nauka nowych języków obcych.