Marek Chraniuk

Prezes Zarządu PKP Intercity

Od 30 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, z PKP Intercity od 2006 roku. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe, od dyżurnego ruchu po stanowiska menadżerskie. Od marca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Intercity. Od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa w Związku Pracodawców Kolejowych.
Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera transportu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Szczecińskim – na kierunku zarządzanie i marketing przedsiębiorstw, a także Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie projektami według Prince 2. W 2021 roku w Collegium Humanum ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł Master Business of Administration (MBA).