Mariusz Samordak

Dyrektor Zarządzający Kierujący Pionem Projektów Ekologicznych BOŚ Bank

Mariusz Samordak od roku pracuje w obszarze Ekologii w Banku Ochrony Środowiska, wcześniej 4 lata pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 11 lat w doradztwie (Deloitte, PwC), głównie w sektorze energetycznym.

Jest absolwentem studiów doktoranckich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów magisterskich Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji oraz posiada tytuły CFA i ACCA IFRS Diploma. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i zarządzania.