Mariusz Iskierski

Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży paliwowo-energetycznej, zdobyte w zarządzaniu operacyjnym i finansowym oraz w realizacji projektów infrastrukturalno-kapitałowych z montażem przedsięwzięć finansowych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Od 2019 roku związany jest z Grupą PGE. W kwietniu 2020 roku został Wiceprezesem PGE Energia Odnawialna S.A., sprawuje nadzór i koordynuje inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwórczych OZE oraz Biuro Rozwoju i Innowacji. Pełni funkcje Zarządcze w spółkach celowych GK PGE, w tym dedykowanych do budowy farm wiatrowych na lądzie oraz rozwoju i budowy farm fotowoltaicznych. Pełni również funkcję Dyrektora Programu PV w Grupie Kapitałowej PGE.

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) uzyskany w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada również, ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Wykorzystuje umiejętności zarządzania projektami w metodyce PRINCE2®, poparte stosownymi certyfikatami.