Marek Garniewski

Ekspert w Obszarze Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. W GK Orlen pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego funduszu korporacyjnego VC, a także Eksperta w obszarze Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich. Od lat czynnie wspiera edukację polskich inwestorów.