Marek Cichocki

Profesor Collegium Civitas

Marek Cichocki jest profesorem zwyczajnym w zakresie nauk politycznych. Specjalizuje się w historii idei oraz historii stosunków międzynarodowych. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie w Katedrze Cywilizacji Europejskiej. Jest profesorem wizytującym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Instytucie Jana Pawła II w Rzymie. Od 2003 jest współredaktorem rocznika filozoficznego „Teologia polityczna”.