Marcin Różycki

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwent Apsley Bussiness School (EMBA) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończył także Szkołę Biznesu w Kielcach. Posługuję się językiem angielskim. Przez 10 lat był dyrektorem największego kompleksu hotelowych w Kielcach. 3 grudnia 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Kielce. W jego kompetencjach była między innymi turystyka. Obecnie wiceprezes Polskiej Organizacji turystycznej oraz wykładowcą akademickim i doktorant na UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego).