dr inż. Marcin Parchomiuk

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji

Dr inż. Marcin Parchomiuk – pełni nadzór nad koordynacją działań w ramach Programów Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarach Gospodarki Wodorowej i Morskiej Energetyki Wiatrowej. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, współpracy z przemysłem, jak również w realizacji projektów strategicznych dot. systemów zasilania, magazynowania i pozyskiwania energii elektrycznej do zastosowań w Elektroenergetyce, Trakcji Elektrycznej oraz rozwiązań dla Elektromobilności. Jest współrealizatorem ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na zastosowania w praktyce. Wyniki prac dotyczą działalności krajowej jak i międzynarodowej, obejmując, nagrody w konkursach, referaty na konferencjach naukowych, liczne publikacje autorskie i współautorskie. Uczestnik wielu Kongresów i Forum - najważniejszych spotkań branżowych.