Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych w ramach programów: Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja przygotowania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.